Oản Đào Tiên

550.000 

Đĩa oản đào tiên gồm 5 quả đào dùng để thắp hương gia tiên, bban Phật, đi lễ Chùa