OẢN SEN VÀNG

500.000 

Tháp oản sen cao 40cm, đường kính 24cm thờ gia tiên, ban Phật, dâng lễ Chùa