Oản tài lộc thờ gia tiên, ban thần tài đỏ

380.000 

Oản tài lộc đỏ 2kg cao 50-55cm được dùng đi lễ – Thắp hương gia tiên – Ban thần tài (Oản thờ được trên 6 tháng)