Oản tài lộc thờ gia tiên, ban thần tài

450.000 

oản tài lộc – oản thờ tết – oản thắp hương đẹp

Oản tài lộc đỏ cao 50-55cm được dùng đi lễ – Thắp hương gia tiên – Ban thần tài (Oản thờ được trên 6 tháng)