Tháo oản đào tiên đỏ

1.500.000 

Tháp oản đào tiên cao 40cm, đường kính 24cm được dùng để thắp hương gia tiên, ban Phật, dâng lễ Đình, Chùa

oản đào - oản thờ tết
oản đào – oản sen – oản tài lộc