Đĩa oản sen vàng

190.000 

Đĩa oản sen vàng đường kính 20cm được dùng thắp hương gia tiên, ban thần tài, dâng ban thờ Phật, đi lễ Chùa